20 december 2022

Ontwikkeling Oesterstaete is een stap dichterbij

De ontwikkeling van het plan Oesterstaete is een stap dichterbij gekomen. Dinsdagmiddag 20 december stemde de gemeenteraad in om het bestemmingsplan ter inzage te leggen. Omdat het geldende bestemmingsplan op de locatie 'Vredelust' geen ruimte bood voor het realiseren van dit initiatief is een bestemmingsplanwijziging noodzakelijk. 

Het voormalig zorgcentrum ‘Vredelust’ aan de Damstraat in Yerseke wordt al jaren niet meer als zodanig gebruikt. De zorginstellingen Cedrah en Siloah hebben samen met investeerder Sonneborgh een plan ontwikkeld om na sloop van de huidige bebouwing een nieuw complex te realiseren met 31 levensloop en zorggeschikte appartementen en 20 zorgstudio's. Op het zuidelijk deel van het terrein aan de Damstraat is daarnaast ruimte voorzien voor de bouw van een tandartspraktijk met 2 appartementen op de verdieping. 

Tijdens de raadsvergadering werd door een aantal fracties ook kritische vragen gesteld bij het toelatingsbeleid. Sommige fracties constateerden dat er sprake zou zijn van een verdere tweedeling in de samenleving en dat een dergelijk complex ook polarisatie in de hand werkt. 

Wethouder Both reageerde daarop dat hij die constateringen nogal zwaar aangezet vond. Daarnaast benoemde hij dat er respect mag zijn richting inwoners die in hun eigen sfeer hun oude dag willen invullen, passend bij hun levensovertuiging. 

Later zal dit voorstel terugkomen in de gemeenteraad, om het bestemmingsplan definitief vast te stellen.

Tijdens de raadsvergadering voerde fractievoorzitter Artwin Otte het woord over dit voorstel. 

Hieronder een aantal foto's / impressies uit het bestemmingsplan.