4 juli 2023

Ook kinderen met fysieke beperking en ouderen krijgen speel- en beweegvoorzieningen

Naast het voorstel voor een natuurspeeltuin zijn er tijdens de raadsvergadering van 4 juli door de fractie van PvdA ook twee voorstellen ingediend voor het respectievelijk realiseren van speeltoestellen voor kinderen met een fysieke beperking en voor het realiseren van openbare beweegvoorzieningen voor volwassenen. Beide voorstellen konden rekenen op unanieme steun van de gemeenteraad.

Speeltoestellen voor kinderen met een beperking

In iedere kern van onze gemeente zijn een aantal speeltuintjes. Er zijn echter niet overal speeltuinen in de openbare ruimte waar kinderen met een fysieke beperking zelfstandig kunnen spelen. Daarom is met dit voorstel gevraagd of het college voortvarend aan de slag wil om voorzieningen voor kinderen met een fysieke beperking te realiseren in speeltuinen en ook in de nieuw aan te leggen natuurspeeltuin bij Den Inkel in Kruiningen. Deze motie van PvdA kon rekenen op veel sympathie van alle andere fracties.

Hier kunt u deze motie lezen. 

Beweegtuin voor ouderen

In een andere motie van de PvdA riep de partij op om bij de buitenruimte van het MFC in Yerseke ook een openbare beweegtuin aan te leggen voor ouderen. Bewegen is goed voor de gezondheid en daarnaast zorgt een dergelijke voorziening ook voor sociale contacten tussen ouderen. Ook deze motie kon rekenen op unanieme steun van de gemeenteraad.

Hier kunt u deze motie lezen.