4 juli 2023

Oproep om haast te maken met natuurspeeltuin Den Inkel

'Kom met een voorstel tot realisatie van een grote natuurspeeltuin in natuurgebied Den Inkel bij Kruiningen en neem daarvoor een realistisch bedrag op in de begroting voor 2024'. Dat was de kern van een motie van SGP, Leefbaar Reimerswaal en PvdA die dinsdagavond 4 juli werd besproken in de gemeenteraad. 

De plannen voor een grote natuurspeeltuin staan ook in het coalitieakkoord. Tijdens de laatste behandeling van de kadernota bleek dat er een voorlopige investering is begroot van 100.000 euro voor de realisatie van dit plan. Naar de mening van onze fractie is dat bedrag veel te laag om een grote natuurspeeltuin te realiseren. Daarom hebben we, samen met Leefbaar Reimerswaal en PvdA het initiatief genomen voor deze motie. In de motie hebben we gerefereerd aan het voorbeeld van de Hollandse Hoeve in Goes. 

De motie is unaniem aangenomen door de gemeenteraad.

Hier kunt u de motie lezen.