28 september 2023

Oproep voor brede aanpak vuurwerkoverlast

Al jaren wordt in onze gemeente vanaf het najaar september / oktober tot en met de jaarwisseling overlast van vuurwerk ervaren door onze bewoners. Dit is op zich geen nieuw fenomeen, maar wel wordt er de laatste jaren steeds vroeger in het jaar vuurwerk afgestoken en ook de zwaarte van het vuurwerk neemt steeds meer toe.

Vooral bewoners in de dorpskernen ervaren hier veel overlast, maar ook huisdieren krijgen hier stres van en durven niet meer naar buiten te gaan. Het gaat zelfs zo ver dat inwoners de dorpskern, vooral in de avonduren, mijden omdat ze niet meer een groep jongeren durven passeren die vuurwerk afsteken.

Tijdens de inwonersbijeenkomst in november 2022 is er nagedacht over preventieve en handhavende maatregelen. Kortgeleden is een werkgroep bij elkaar geweest om na te denken over preventieve en handhavende maatregelen die ingezet kunnen worden om de overlast te verminderen.

We weten dat er door verschillende instanties, zoals de politie / BOA’s en jeugdwerkers, al veel gebeurd om de overlast te beperken, maar onze inwoners hebben afgelopen najaar tot en met de jaarwisseling niet ervaren dat deze aanpak. het gewenste effect heeft opgeleverd.

De fracties van Leefbaar Reimerswaal, PvdA en SGP hebben daarom het gezamenlijke initiatief genomen om een motie in te dienen als ondersteuning van het college om meer in te zetten op zichtbare handhaving voor vuurwerkoverlast. De motie is unaniem aangenomen. 

Burgemeester van Egmond is namens het college verantwoordelijk voor de handhaving rondom het illegaal gebruik van vuurwerk. Zij herkende de overlast en gaf aan dat het één van de grootste ergenissen is van inwoners die zij meekrijgt. In een aantal voorbeelden die zij schetste gaf zij o.a. aan dat op momenten voor en na catechisaties er duidelijk een toename is van vuurwerkoverlast die ervaren wordt bij inwoners. 

Download hier de motie

Raadslid Wilko Zandee heeft namens onze fractie hierover het woord gevoerd en de motie ingediend.