4 juli 2023

Plannen havens Yerseke verder gecompleteerd

Het plan voor de grote renovatie van de havens in Yerseke is al groot te noemen, maar tijdens de besluitraad van 4 juli 2023 bleek dat er nog een aantal wensen zijn van de gemeenteraad die middels moties in stemmingen werden gebracht. Alle voorstellen werden unaniem aangenomen door de gemeenteraad.

Trailerhelling

Bij de aanpak van de havens in Yerseke is de wens uitgesproken om ook een trailerhelling te realiseren voor inwoners en dagjesrecreanten die graag in Yerseke hun boot te water willen laten. Omdat dit onderdeel niet in het plan was opgenomen hebben de fracties van SGP Reimerswaal en VVD het initiatief genomen om met een motie het college op te roepen alles in het werk te stellen om deze trailerhelling toch te realiseren. 

Extra vaste ligplaatsen

In de plannen voor de renovatie van de havens is sprake van het verwijderen van een deel van de havendammen waardoor er extra ligplaatsen gerealiseerd kunnen worden. Omdat er een grote wachtlijst is van mensen die graag een eigen ligplaats willen in de havens van Yerseke is het voorstel door SGP Reimerswaal en de VVD gedaan om deze ligplaatsen te voorzien voor vaste ligplaatshouders en niet voor passanten. Voor onze fractie is het daarbij relevant dat evt. (muziek)overlast veel beter te handhaven valt richting vaste ligplaatshouders dan richting passanten. Tijdens de behandeling in de raad bleek dat een aantal fracties dat laatste argument iets te onvriendelijk richting passanten van de haven omdat niet alleen passanten maar ook vaste ligplaatshouders overlast zouden veroorzaken. 

Plaatsing toiletgebouw Kijkuit locatie - Yerseke

Door het CDA en de CU is een initiatief ingediend om een toiletgebouw te realiseren op of bij de parkeerplaats van de Kijkuit in Yerseke. De motie is tot stand gekomen naar aanleiding van een wens van de Visiegroep Yerseke die één openbaar toilet in het havengebied te weinig vinden. Omdat parkeerterrein Kijkuit de komende jaren opgewaardeerd zal worden naar een 'onthaalplaats' voor bezoekers van Yerseke is het voorstel besproken om deze toiletvoorziening te realiseren. 

Tijdens de bespreking van deze voorstellen is een gezamenlijke motie op tafel gekomen namens de hele gemeenteraad. Hier kunt u de motie lezen. 

Foto: Een deel van de gemeenteraad in 2022 op werkbezoek in de havens van Yerseke.