28 september 2023

Reimerswaal maakt zich sterk voor Zeeuwse treinreiziger

Op initiatief van Leefbaar Reimerswaal heeft de gemeenteraad van Reimerswaal zich op woensdag 27 september in een motie unaniem uitgesproken richting de Nederlandse Spoorwegen om verbeteringen door te voeren in de continuiteit van de dienstregeling. Hieronder leest u de motie. 

De Raad,

kennisgenomen hebbende

van de verslechterende kwaliteit in de dienstverlenging van de NS richting de Reimerswaalse reizigers.

constaterende

dat er dit hele jaar al 55 ernstige storingen zijn geweest op de Zeeuwse lijn, vertragingen en uitval zonder reden niet meegerekend, en dat dit aantal storingen en vertragingen de laatste jaren continu oploopt; dat de NS voortdurend te kleine treinen inzet tijdens de spitsuren. Dit ter grote ergernis van de reizigers op de Zeeuwse lijn; dat bij werkzaamheden en uitval van treinen het vervangend busvervoer uitermate slecht is geregeld; dat de communicatie vanuit de NS richting reizigers tekortschiet in geval van storingen, vertragingen, werkzaamheden, etc;

overwegende

dat in Reimerswaal 3 stations aanwezig zijn waar onze inwoners gebruik van maken en dus automatisch hier ernstig hinder van ondervinden; dat het voor inwoners die afhankelijk zijn van dit vervoer heel lastig is om op een goede manier op hun bestemming te komen; en van mening zijnde dat er teveel storingen en uitvallende treinen zijn; er meer vervoerscapaciteit moet zijn tijdens de Zeeuwse spitsuren; dat de NS weinig tot niks heeft geleerd van fouten uit het verleden. Dit tot grote frustratie van de Reimerswaalse en Zeeuwse reizigers; De NS beter moet gaan communiceren richting de reizigers wanneer alternatief vervoer geboden wordt;

roept het college op,

dat wij als gemeente het niet tolereren dat er op deze manier met onze Reimerswaalse reizigers wordt omgegaan; Deze problematiek aan te kaarten bij de Gedeputeerde Staten van Zeeland. Samen met hen in gesprek te treden met de NS om over deze problematiek te praten. Concrete oplossingen te zoeken en deze verbeteringen door te voeren in de dienstregeling van 2024; 

Deze motie kenbaar te maken bij:

De raadsleden van alle gemeentes van Zeeland
De leden van de Provinciale Staten van Zeeland
De directie van de NS