4 oktober 2023

Reimerswaal stimuleert gescheiden afvalinzameling basisscholen

Tijdens de raadsvergadering van 26 september werd door het college aan de raad gevraagd om een visie te geven op het inzamelen van GFT-afval op de reimerswaalde basisscholen. 

Het ophalen van GFT-afval wordt gefaciliteerd door de gemeente omdat het ophalen van dit afval door een reguliere verwerker erg duur is. Nu is er de mogelijkheid dat scholen een 'gewone GFT bak' ontvangen zoals inwoners van Reimerswaal die ook hebben. 

Scholen betalen hier geen kosten voor en kunnen de bak aan de straat zetten tijdens de twee wekelijkse ophaaldag in iedere kern door de ZRD. Ook kan op kosten van de gemeente een gastles gegeven worden aan de leerlingen over het inzamelen en verwerken van afval. 

Wij als SGP fractie vinden dit een goede zaak en hebben aangegeven het op prijs te stellen dat dit de komende jaren weer op deze manier wordt voortgezet. Wij vinden dat het scheiden van afval hoort bij ons rentmeesterschap en dat we dat onze kinderen niet vroeg genoeg kunnen leren. Immers: Jong geleerd is oud gedaan. 

We weten dat er nu maar 7 basisscholen meedoen van de 16 die er in Reimerswaal zijn. Omdat wij he teen goed initiatief vinden hebben we gevraagd om hier nog een keer aandacht voor te vragen bij de 9 scholen die nog niet meedoen. Zo hopen we dat iedere basisschool zijn GFT afval in de GFT bak doet en we zo een steentje bijdragen aan het scheiden van ons afval. 

Raadslid Jan Hoekman heeft hierover het woord gevoerd tijdens de raadsvergadering.