2 juli 2024

Reimerswaal wil stoppen met Zeeuwse Muziekschool

De afgelopen jaren is onze gemeenteraad en het college voortdurend kritisch geweest op het functioneren van de muziekschool. Ingediende zienswijzen vanuit onze gemeente oogsten keer op keer geen enkel effect. Ook dit jaar stelt Muziekschool Zeeland in haar begroting voor de komende jaren een forse overschrijding van de VZG norm (beleidsregel die Zeeuwse gemeenten samen met gemeenschappelijke regelingen hebben afgesproken voor de maximale verhoging van de begrotingen).

Vorig jaar heeft de gemeenteraad een motie aangenomen om de mogelijkheden te onderzoeken uit de Muziekschool Zeeland te treden. Als gevolg daarvan komt ons college nu met een voorstel om afscheid te nemen van deze gemeenschappelijke regeling. Wat onze fractie betreft is dat een voorstel wat de Muziekschool aan haar eigen beleid heeft te danken. Wij kunnen dit collegevoorstel dan ook van harte steunen.

Hoe nu verder? Het college heeft een aantal opties in beeld gebracht en sorteert voor op mogelijkheid om de samenwerking te zoeken met lokale scholen en muziekverenigingen. Dat is een optie die ons ook het meest aanspreekt van de in beeld gebrachte opties. Concreet is er nog even tijd om deze optie verder te onderzoeken, omdat na besluit tot uittreding uit de Muziekschool Zeeland we nog tot 1 januari 2027 lid blijven conform de statuten.

Tijdens de raadsvergadering bleek dat in ieder geval Leefbaar Reimerswaal en SGP het voorstel, om de samenwerking met Muziekschool Zeeland te verbreken, ondersteunen. Het CDA gebruikte de procedurele mogelijkheid om het voorstel niet in stemming te brengen tijdens de vergadering. Daardoor zal er naar waarschijnlijkheid pas op 10 september gestemd worden over dit voorstel.

Bij het zoeken naar eerdere behandelingen van de muziekschool kwamen we onderstaande bijdrage tegen van de SGP fractie uit 2015. We wilden u het niet onthouden.

Voorzitter het zal u niet verbazen, maar de SGP heeft wat met muziek. Één van de meest bekende mensen die op deze aarde geleefd heeft is ook gelijk de dichter van de mooiste liederen die men maar kan vinden. David, jawel degene die Goliath met zijn slinger geveld heeft, is degene die het grootste gedeelte van de Psalmen ruim 5.000 jaar geleden gedicht heeft. En ze zijn vertaald al mooi en vol van diepgang en symboliek. Maar naar ik heb begrepen moet het in de oorspronkelijke taal, het Hebreeuws, nog veel bijzonderder zijn. Ze stijgen het niveau van de gewone liederen van die tijd en nog steeds die van nu ver te boven. Dit is ook niet verwonderlijk want het zijn niet zomaar woorden maar de Psalmen zijn Gods Woord. Er zouden vele voorbeelden te noemen zijn, maar is het niet bijzonder om te horen dat God onze zonden zover van ons vandaan kan doen als dat het oosten verwijderd is van het westen? (Psalm 103:12). Of wat dacht u van het vers daarvoor, als het gaat om uitdrukking te geven aan de eigenschap van Gods goedheid over mensen: Zo hoog de hemel is boven de aarde, is Zijn (Gods) goedertierenheid geweldig over degenen die Hem vrezen.

En dat zijn nog maar twee verzen uit één Psalm. Het is niet voor niets dat de reformator Maarten Luther vertelde: “Een slecht gemoed kan niet bestaan als vrienden Psalmen zingen gaan”.

Daniël van Iwaarden heeft hierover het woord gevoerd tijdens de raadsvergadering van 2 juli.