1 maart 2023

SGP stelt vragen over inzamelen PMD

Per 1 januari 2023 zijn we overgestapt op het scheiden van afval. We hebben signalen en vragen gekregen over met name de PMD inzameling. De SGP heeft daarom in de raadsvergadering van 28 februari de volgende vragen aan het college gesteld.

1. Op sommige plaatsen hebben inwoners zelf haken gemaakt aan de lantaarnpalen om hun zakken aan te hangen op de dag van inzameling. Dat is niet fraai en zelfs gevaarlijk. Is de wethouder bekend met dit verschijnsel?

De wethouder liet weten op de hoogte te zijn en vindt het onwenselijk dat inwoners deze oplossingen gebruiken op openbaar terrein. Wanneer het bekend is bij de gemeente dan zullen de haken actief verwijderd worden.

2. De melding komt uit Krabbendijke. Weet de wethouder of er in Reimerswaal meer dergelijke 'oplossingen' zijn?

De wethouder liet weten dat op meerdere plaatsen in de gemeente deze zelf gemaakte oplossingen zijn geconstateerd.

- Er is een lantaarnpaalring in de handel die wel geschikt is. Zouden wij als gemeente daarin faciliterend kunnen optreden bij inwoners die zo'n oplossing wensen? 

De afspraak is dat er na 3 maanden een korte evaluatie plaats zal vinden waarin deze vraag wordt meegenomen. Wel zijn er vanuit de gemeente bezwaren om de zakken aan de lantaarnpalen te verzamelen en wel om de volgende redenen:

- het wordt dan snel een opslagplaats die niet alleen op de dag van inzameling wordt gebruikt.

- Lantaarnpalen staan ook kort op de weg en lenen zich lang niet altijd om er zakken aan bevestigen. Het zou zelfs gevaarlijke situaties opleveren.

Het advies vanuit de gemeente is om de zakken aan elkaar vast te knopen. De eerste ervaringen met de nieuwe manier van inzamelen zijn positief. Er waren wat opstart problemen maar die zijn grotendeels verholpen.

Raadslid Tonnie Bliek heeft de vragen gesteld tijdens de raadsvergadering.