20 juni 2023

SGP vraagt naar oplossing voor geluidsoverlast nieuwe windtrackmasten

In het ruimtelijk beeld van de gemeente Reimerswaal zijn inmiddels de nieuwe windtrackmasten niet meer weg te denken. Voor omwonenden die in de nabije omgeving van deze masten wonen blijkt helaas dat er een vervelend geluid ontstaat bij een bepaalde wind. Die klachten zijn ook binnengekomen bij onze fractie en daarom zijn er vanuit onze fractie hierover vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders. 

Tijdens de raadsvergadering van 20 juni heeft wethouder Both geantwoord dat deze zorgen bekend zijn bij Tennet. De overlast van geluid wordt veroorzaakt door kabels die elkaar raken tijdens bepaalde windsnelheden en richtingen. Nog voor het einde van deze maand zullen de problemen opgelost worden omdat er afstandhouders tussen de kabels geplaatst zullen worden door Tennet. Het probleem was helaas niet eerder op te lossen omdat de noordoostenwind van de afgelopen weken zorgde voor onveilige werkomstandigheden. De afstandhouders voorkomen dat de kabels elkaar kunnen raken en daarmee zal ook de overlast van geluid worden opgelost.

Dit punt is aan de orde gebracht door raadslid Jan Hoekman. 

Foto's: Gemeente Reimerswaal

SGP vraagt naar oplossing voor geluidsoverlast nieuwe windtrackmasten