15 augustus 2022

SGP Zeeland stelt vragen bij sluiting aanlegsteigers Hansweert

De statenfractie van SGP Zeeland heeft samen met PVDA Zeeland vragen gesteld over de sluiting van de afloop- en aanlegstijgers te Hansweert. De fracties vragen zich af waarom Rijkswaterstaat in de drukke zomerperiode de steigers al heeft afgesloten. Met name voor binnenvaartschippers is dat een ongelukkig moment in deze zomerperiode. De fracties vragen zich af of het niet beter is om te wachten met de afsluiting, de herstelwerkzaamheden gefaseerd uit te voeren en of er afstemming heeft plaatsgevonden met het provinciebestuur. 

Onderstaand de gestelde vragen aan het provinciebestuur:

1. Hoe kijkt GS aan tegen de sluiting van de steigers van Hansweert, juist in deze zomerperiode? 

2. Op welke manier heeft RWS contact gehad met de Provincie Zeeland m.b.t. de sluiting van de afloopsteigers in de haven van Hansweert? Graag een toelichting. 

3. In hoeverre heeft RWS de gemeente Reimerswaal, de gemeente Kapelle en de binnenvaartsector (waaronder Schuttevaer) betrokken bij de sluiting? Graag een toelichting. 

4. Hoe lang gaat deze sluiting duren en wat zijn de alternatieven voor de binnenvaartschippers? 

5. De slechte staat van onderhoud is reeds lang bekend bij Rijkswaterstaat. Het is dan vreemd dat nu plotsklaps alle steigers tegelijk afgesloten worden. Het is geen teken van goed assetmanagement dat dat op deze manier gebeurd. Graag zouden wij zien dat daar krisch naar gekeken wordt door de Provincie Zeeland, omdat door dit handelen van Rijkswaterstaat de binnenvaartschippers onnodig gehinderd worden en het toch al zeer krappe aanbod van goede ligplaatsen verder verminderd wordt. Op welke wijze kan GS hier invulling aan geven? 

De vragen zijn gesteld door statenleden Ralph van Hertum van PvdA en Hans Rottier van SGP Zeeland. 

Update 15-09-22:

Ook de SGP Tweede Kamer fractie heeft bij monde van kamerlid Chris Stoffer vragen gesteld aan de minister over dit onderwerp:

https://www.pzc.nl/bevelanden/minister-moet-tekst-en-uitleg-geven-over-sluiting-steigers-bij-hansweert~aec7d236/

Update 01-11-22:

De minister heeft antwoord gegeven aan kamerlid Chris Stoffer. N.a.v. deze beantwoording is in de gemeenteraad van Reimerswaal door ChristenUnie, Leefbaar Reimerswaal en SGP Reimerswaal een nieuwe motie ingediend. 

Lees hier de beantwoording door minister Harbers. 

Lees hier de motie vanuit Reimerswaal.