11 juli 2022

Structuurvisie Groene Kamers van Rilland vastgesteld

Tijdens de opinie- en besluitraad van 28 juni is de structuurvisie 'Groene Kamers van Rilland' vastgesteld. Dat is eerder besproken in de vergadering van 25 januari

Er waren veel inspraak reacties van verschillende partijen op het ter visie gelegde rapport. Dat geeft aan dat er betrokkenheid was en dat er een goede invulling gegeven is aan participatie, ondanks dat het grotendeels in een moeilijke periode viel (corona).

Wat ook opvalt is dat het grootste deel van de reacties positief is, met name ook over de mogelijkheid tot participatie. Op verschillende onderdelen zijn (kleine) tekstuele wijzigingen doorgevoerd naar aanleiding van de inspraakreacties - er wordt dus ook serieus naar gekeken en wat mee gedaan. We hebben het college ook opgeroepen om in gesprek te blijven met de betrokken partijen.

Het is mooi om te zien dat zo een belangrijke basis voor toekomstige ontwikkelingen gelegd is.

Wilt u meer weten over het project 'Groene Kamers van Rilland'? Bekijk dan onderstaande video eens. 

Raadslid Rien Sinke is woordvoerder over dit onderwerp.