Actueel

Op deze pagina treft u alle nieuwsberichten, publicaties, video's e.d.

Jouw gekozen filters:
Kiezen voor de kern in 1 minuut

Kiezen voor de kern in 1 minuut

Zonder kennis van het verleden weten we in het heden geen weg te vinden.
Gerrit Holdijk (1944-2015)
De lankmoedige is beter dan de sterke; en die heerst over zijn geest, dan die een stad inneemt.
Spreuken 16 vers 32
Die rechtvaardigheid en weldadigheid najaagt, zal het leven, rechtvaardigheid en eer vinden.
Spreuken 21 vers 21
De God van Adam is de God van A’dam.
Okke Jager
Rentmeester over de schepping

Rentmeester over de schepping

De hele geschiedenis is onbegrijpelijk zonder Christus.
Ernest Renan
Een gezonde economie

Een gezonde economie

Een fijn woonklimaat

Een fijn woonklimaat

Zorg voor iedereen

Zorg voor iedereen

HEERE, wie zal verkeren in Uw tent? Wie zal wonen op den berg Uwer heiligheid? Die oprecht wandelt, en gerechtigheid werkt, en die met zijn hart de waarheid spreekt.
Psalm 15 vers 1 en 2
Actieplan woningbouw

Actieplan woningbouw

Wijsheid is beter dan kracht.
Prediker 9 vers 16
Visie op Rilland-Oost

Visie op Rilland-Oost